Utsav Samitee

Utsav Samiti

Shri Yeshodhar (Shailesh) Padmakar Phanse.
Pramukh Margadarshak
Position Name
Chairman: Ashok R.Rane
Working Chairman: Mahendra K.Dhadia
Dep. Chairman: Manoj Kasalkar, M.K. Menon, Hemant Thakur
Secretary: Vijay B.Sawant
Joint Secretary: Saida Patel, Appa Powle
Treasurer: Subodh S.Chitnis
Joint Treasurer: Sachin Nayak, Rohan Powle, Naresh Bainala,Nilesh Purohit
Chartered Accountant: Ajit Thakkar & Co.
Soverier Publicity Head: Nana Dhond, Sameer Patel, Vijay Waghela
Asst. Soverier Publicity: Vivek Save, Akshay Kamble, Prakash Wnakhde, Dipika Golambde
Digital Ad Publicity: Rajesh Phanse, Jaywant Chavan, Kalpesh Vyas, Vishal Suple, Nandkishor Niravdekar
Corporate Promotional Head: Prakash Raskar, Uday Salian
Social Media: Vivek Mishra, Pratik Bagwe, Priyesh Waghela, Harsh Yeralkar, Yash Rane
Advisors: Nitin Rege, Vilas Saple, Mahadev Silote.

Back to Top