Utsav Samitee

Utsav Samiti

Shri Yeshodhar (Shailesh) Padmakar Phanse.
Pramukh Margadarshak

Position Name
Chairman: Keshav (Baban) Tondvalkar
Working Chairman: Mahendra Dhadia
Dep. Chairman: Manoj Kasalkar, M.K. Menon, Hemant Thakur
Secretary: Vijay Sawant
Joint Secretary: Ashok Rane, Saida Patel, Appa Powle
Treasurer: Subodh Chitnis
Joint Treasurer: Sachin Nayak, Rohan Powle, Naresh Bainala
Chartered Accountant: Ajit Thakkar & Co.
Soverier Publicity Head: Nana Dhond
Asst. Soverier Publicity: Kushal Dhuri, Vivek Save, Vijay Waghela, Nilesh Purohit
Digital Ad Publicity: Rajesh Phanse, Jaywant Chavan, Kalpesh Vyas, Vishal Supale
Corporate Promotional Head: Prakash Raskar, Uday Saliyan
Advisors: Nitin Rege, Vilas Saple, Tukaram Salaskar, Mahadev Silote.

Back to Top