Events – 2017

Events – 2017

Date Event Name Time
27th Aug 2017 Shakti Bhajan Mandal 4.30pm – 5.30pm
Rutuja Patole (Bharatnatyam) 6.00pm – 6.15pm
28th Aug 2017 Wagheshwari Nyandeep Mahila Bajan 5.00pm – 6.00pm
Maha Prashad 7.00pm – 11.00pm
30th Aug 2017 Sai Sathya Saiseva Organisation (Shree SathyaSai Baba) 5.00pm – 7.00pm
Mangla Gauri Dance 8.30pm – 11.00pm
31st Aug 2017 Jai Sai Jai Ambe Bhajan Mandal 4.00pm – 5.00pm
1st Sept 2017 Shree Satyanarayan maha pooja
2nd Sept 2017 Tal Samwad (Tabala & Bharatnatiyam) 6.30pm – 7.30pm
Atharvashirsh 8.30pm – 10.00pm
3rd Sept 2017 Guru Vidwan Bhajan mandal 8.30pm – 9.30pm
4th Sept 2017 Museum on wheels 9.00am – 9.00pm
Krishna Bhajan Mandal 4.00am – 6.00pm
6th Sept 2017 Actor Nilanjana Kathak Performance 8.30pm – 9.30pm
7th Sept 2017 Gaav Devi Bhajan Mandal 9.00pm – 11.00pm
9th Sept 2017 Bhavya Visarjan Sohala 5.30pm

Back to Top